Advokat Miloš Ristić

Miloš Ristić

ADVOKAT, NOVI SAD

Biografija

Rođen 1983. godine u Tuzli

Član Advokatske komore Srbije od jula 2009. godine

Član Advokatske komore Vojvodine jula 2009 do januara 2012. i od 2022. godine

Član Advokatske komore Beograda od januara 2012. do 2022. godine

Strani jezici: engleski, nemački, italijanski

Obrazovanje

dipl. pravnik, Pravni fakultet u Novom Sadu, 2009.

Oblast rada

finansije i porezi, osnivanje i razvoj kompanija sa radnog i poreskog aspekta, specijalista za IT kompanije, međunarodno i unutrašnje trgovinsko pravo, privredno pravo, bankarsko pravo; porodično pravo

Zapaženiji slučajevi angažovanja

Tokom karijere, advokat Miloš Ristić je bio angažovan na više vrednih međunarodnih i domaćih projekata koji su vredni pažnje na kojima je ostvario pun potencijal svog znanja i iskustva:

Tokom 2011. i 2012. godine uspešno je zastupao prodavce u prodaji dve velike grupe preduzeća. 

Jedan od ovih projekata uključuje i preduzeće koje  samo u Srbiji trenutno zapošljava preko 500 zaposlenih u sektoru snabdevanja računarima. Srpsku kompaniju iz ove grupacije osnovala su 2005. godine u Novom Sadu dvojica švajcarskih državljana, a do 2011. godine proglašen je za najboljih 30 izvoznika u Srbiji, kao jedan od najvećih industrijskih poslodavaca u Novom Sadu (okrug Južna Bačka). Kompanija je uključena u veliki sudski spor sa svojim bivšim akcionarom, domaćim državljaninom, gde je 15 postupaka pokrenuto po brojnim osnovama bilo od strane malog akcionara, bilo od osnivača kompanije, koje smo mi zastupali. Tokom ovog iskušenja i nakon što je opasnost od pravnih sporova smanjena, osnivači su započeli pregovore sa velikom kompanijom za isporuku računarske opreme sa sedištem u SAD o kupovini celog njihovog preduzeća, čiji je najveći i najvredniji deo u Srbiji. Pregovori su bili veoma intenzivni i trajali su preko četiri meseca. Moram naglasiti da je naša uloga u tom pitanju bila presudna i bez našeg iskustva, znanja i hrabrosti u pregovorima i sporovima, ceo posao, vredan više od 24 miliona USD, ne bi uspeo.

Uporedo je takođe bio angažovan da zastupa vlasnike i prodavce udela u društvu sa sedištem u BiH za izgradnju puteva. Kompaniju je uspešno kupila vodeća evropska građevinska kompanija koja ulaže značajne investicije u regionu bivše Jugoslavije za sumu od preko 4 mil EUR.

Od 2012. godine uspešno je zastupao dve srpske banke radi naplate duga prema kompanijama i velikim poljoprivrednim i građevinskim preduzećima. Tokom osmogodišnjeg angažovanja banka je uspela izvršiti povrat duga u iznosu od preko 5 miliona evra kao plod rada advokata Miloša Ristića.

Uspešno je zastupao i tri velike građevinske kompanije, kojima je potrebna svaka vrsta pravnih delatnosti, od zahteva za odštetu, radnih sporova, registracije vlasništva nad nekretninama do naplate duga na osnovu fakturisane robe i usluga.

Zajedno sa advokatima Zoranom Ristićem i Aleksandrom Ćirićem zastupao je vlasnike nepokretnosti kojima su narušena prava svojine činjenicom da lokalna samouprava u kojoj se nepokretnost nalazi, ne sprovodi doneti prostorni plan preko 60 godina, čime su vlasnici onemogućeni u uživanju svih vlasničkih prava koji proističu iz prava svojine kao apsolutnog prava, te na taj način učestvovao u stvaranju jedne nove jurisprudencije, kojom se omogućava da se vlasnici obeštete u vrednosti nepokretnosti da predmetnog uznemiravanja vlasničkih prava nema. Na taj način su vlasnici osrednjih gradskih parcela ostvarili naplatu iznosa od oko 300.000 evra po placu, čime su rešili svoja stambena pitanja na kvalitetan način, kao da su investitoru direktno prodali nepokretnost. Sud je stvorenom praksom naterao jedinicu lokalne samouprave da kroz sudski postupak dovrši postupak eksproprijacije započet donošenjem prostornog plana koji ograničava vlasnička prava.

Osam godina je zastupao banku u Srbiji sa veoma visokim udelom u tržištu nad kojom je otvoren postupak stečaja u postupcima radi naplate potraživanja, tokom kog zastupanja je, u ostvarivao saradnju sa više stručnih službi banke, te tokom kog perioda je izvršena naplata u vrednosti od više miliona eura. 

U postupcima pred Vrhovnim kasacionim sudom R. Srbije usvojeno je osam njegovih revizija koje je podneo kao advokat što je uzrokovalo ukidanje pravnosnažnih presuda kojima su, ispostavilo se, prava njegovih stranaka, bila povređena i grubo zanemarena.

Danas savetuje i zastupa desetinu tehnoloških kompanija sa sedištem u Beogradu i Novom Sadu, čiji su osnivači domaći i strani državljani, iz Kanade, SAD, Nemačke, Bosne i Hercegovine, Izraela, Rusije i Indije.