Tarifa

Prema odredbama Zakona o advokaturi, Kodeksa i Statuta Advokatske komore Vojvodine, naša advokatska kancelarija, kao i svi advokati, je dužna da se strogo drži Tarife koju proglašava Advokatska komora Srbije. Tarifnik koji je iznet u daljem tekstu odgovara svim situacijama u kojima advokati pružaju svoje usluge, uz nekoliko izuzetaka.

Međutim, dozvoljeno je advokatima, a i mi se trudimo da gde je god moguće, pružimo besplatnu prvu procenu Vašeg predmeta, dok takođe pokušavamo da na bezbolan način pružimo klijentima mogućnost da se sačini sporazum o naknadi advokatskih usluga nakon obavljenog posla odnosno zadatka. Svesni ekonomske situacije u kojoj se naša zemlja nalazi, advokatska kancelarija Ristić & Partneri otvorena je da, shodno odredbi čl. 30.3.1 Kodeksa profesionalne etike, iz humanih razloga i obzira prema klijentu koji je u materijalnoj oskudici, naplatu nagrade prilagodi platežnim sposobnostima klijenta, bilo tako što će prihvatiti delimičnu isplatu ili isplatu po okončanju postupka, bilo tako što će se, ukoliko se klijent nalazi u izrazitom siromaštvu, naplate nagrade od njega odreći i prihvatiti naplatu od suprotne stranke.

Pro bono ili besplatno zastupanje dozvoljeno je isključivo putem obraćanja advokatskoj komori, koja će tražiocu takvog oblika zastupanja dodeliti advokata prema rasporedu kojeg se ista mora držati. Međutim, imajući u vidu prethodno izlaganje o mogućnosti bezavansnog zastupanja i naknade troškova postupka od suprotne strane, smatramo da je daleko efikasnije direktno obraćanje advokatu prema Vašem izboru uz opravdan zahtev da se zastupanje vrši bezavansno.

Šta god da je Vaš pravni problem, pozivamo Vas da nas slobodno kontaktirate, a osoblje naše kancelarije će se truditi da Vam obezbedi brz, profesionalan i diskretan odgovor na Vaše pitanje i procenu Vašeg predmeta.

Advokatska tarifa Advokatske komore Srbije (svi iznosi u dinarima):

PARNIČNI POSTUPAK, SASTAV I ZASTUPANJE KOD UGOVORA, PRAVNI SAVETI 

vrednost predmeta

TUŽBA, pravni SAVET

ŽALBA (x2)

ROČIŠTA (+4.500)

do 45h9.000
45 – 765h13.500
765h – 1,5M16.875
1,5M – 3M24.750
3M – 6M22.500
6M – 12M45.000
12M – 24M56.250
24M – 30M67.500
30M – 121M67.500 + 45 na svakih 450h
121M – 301M76.680 + 45 na svakih 1,35h
> 301M82.710 + 45 na svakih 6,75M; max 127.710
SASTAV UGOVORA

2,5% VREDNOSTI UGOVORA


KRIVIČNI POSTUPAK

zaprećena kazna (godina zatvora)ODBRANA (po času), ŽALBA (x2)ZASTUPANJE OŠTEĆENOGKRIVIČNA PRIJAVA
novčana ili do 3 god31.50018.00027.000
3 – 5 god38.25021.37533.750
5 – 10 god49.50027.00045.000
10 – 15 god72.00038.25067.500
> 15 god94.50049.50090.000