Poresko i upravno pravo

  • Savetovanje u vezi sa poslovanjem i zaključenjem ugovora sa posebnim osvrtom na poreske aspekte
  • Zastupanje u poreskom postupku, sastav žalbi i drugih pravnih lekova
  • Zastupanje u upravnom sporu