Zaštita autorskih prava i prava intelektualne svojine

  • Zaštita kršenja autorskih prava (fotografija, snimaka, tekstova i drugih vidova umetničkog izražavanja) na internetu i u sredstvima javnog informisanja pred sudom
  • Registracija (zaštita) žiga, znaka, modela i autorskih dela u domaćim i međunarodnim registrima
  • Zaključenje ugovora o prenosu autorskog prava, licenci ili franšizi