Usluge

Polje rada

Advokatska kancelarija Ristić zastupa i savetuje klijente u širokom polju rada, budući da je protekom 35 godina rada stekao ugled i poštovanje u samoj struci i poverenje svojih klijenata u Srbiji kao i u regionu, koji se ogleda u visokoj stručnosti koju ima retko koja advokatska kancelarija, stepenu profesionalizma i posvećenosti poslu i potrebama svakog klijenta pojedinačno. U skladu sa navedenim, dajemo opširan pregled usluga koje obavljamo.