Naknada štete

  • Saobraćajne nezgode – pripremanje zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete
  • Zastupanje u sudskim postupcima povodom naknade materijalne i nematerijalne štete nastalim u saobraćajnim nezgodama, regresa protiv drugih krivaca
  • Zastupanje radi naknade štete povodom greške lekara (medicinska greška), veštaka, javnih beležnika (notara), službenika, državnih organa i drugih stručnjaka