Naplata potraživanja i izvršenje

  • Sastavljanje opomene pred tužbu radi plaćanja duga
  • Provera imovine dužnika
  • Izvršenje na osnovu pravnosnažnih presuda srpskih i stranih sudova, 
  • Izvršenje i naplata dugovanja na osnovu faktura, založnih izjava, menica i drugih verodostojnih isprava
  • Podnošenje mera obezbeđenja zabrane raspolaganja imovinom na osnovu prvostepenih presuda i neutuženih potraživanja