Sastavljanje ugovora

  • Sastavljanje ugovora za potrebe stranaka iz svih oblasti građanskog i privrednog prava
  • Poništaj ugovora zbog nedozvoljenih odredaba ili drugih nezakonitosti (poništaj ugovora o bankarskim kreditima u CHF)
  • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji radi izbegavanja naplate potraživanja – actio Pauliana
  • Zastupanje po osnovu isplate iz ugovornog odnosa, osiguranja, štete nastale izvršenjem krivičnog dela