Statusni deo privrednih subjekata, osnivanje i likvidacija

  • Savetovanje o pokretanju sopstvene firme – business start-up – od nalaženja prostora, registracije firme, nacrta svih potrebnih dokumenata, uspostavljanje saradnje sa kvalifikovanim i povoljnim knjigovodstvenim biroom
  • Savetovanje o formi poslovanja u pravnom, poreskom i registracionom smislu (paušalno oporezivani, knjigovodstveni ili PDV obveznik)
  • Pripremanje dokumentacije potrebne za registraciju u APR i druge registre
  • Sastavljanje dokumentacije (osnivački akt, strano ulaganje, statut, odluke) i sprovođenje promena u registrima APR-a
  • Sve vrste promena: povećanje i smanjenje osnivačkog kapitala, promena sedišta, imenovanje zastupnika sa i bez ograničenja ovlašćenja
  • Statusne promene: spajanje i podela privrednih društava, promena organizovanja iz AD u DOO, iz preduzetnika u DOO
  • Sticanje udela u privrednim drušvima
  • Pravno savetovanje u vezi vlasničkih i upravljačkih prava u privrednim društvima
  • Sprovođenje dobrovoljne likvidacije ili stečaja društva