Porodično pravo, nasledno pravo, ostavinski postupak

Advokatska kancelarija Ristić & Partneri se bavi zastupanjem klijenata u oblasti porodičnog prava.

Porodično pravo predstavlja jednu životnu pravnu materiju pod čijom lupom se nalazi veoma širok spektar odnosa unutar porodice. Kao najaktuelnija pitanja iz ovog domena koja tangiraju veliki broj naših sugrađana javljaju se: razvodi brakova, zakonska izdržavanja, starateljstva, pravo stanovanja (habitatio) i nasilje u porodice.

 

Razvod braka predstavlja najčešći pravni osnov prestanka braka u našoj zemlji. Osim razvodom, brak može prestati poništajem (u slučaju rušljivih brakova) i smrću supružnika. Postoje dva režima razvoda braka: razvod po tužbi i sporazumni razvod. Postupak sporazumnog razvoda braka je mnogo jednostavniji i brži ali iziskuje, kao prethodni uslov, postojanje sporazuma supružnika u pogledu: vršenja roditeljskog prava, plaćanja izdržavanja (alimentacije) i deobe zajedničke imovine. Naime, supružnici se moraju sporazumeti: 1) kome od njih će deca biti poverena radi samostalnog vršenja roditeljkog prava; 2) koliki iznos će na ime izdržavanja (alimentacije) plaćati drugi roditelj; 3) o načinu viđanja deteta sa drugim roditeljem; 4) o načinu na koji će podeliti zajedničku imovinu pod uslovom da su uopšte i nešto stekli tokom zajednice života. Sa druge strane, ukoliko dogovor supružnika u pogledu gore pomenutih ključnih pitanja nije moguć, kao jedina opcija se javlja razvod braka po tužbi. Ovaj postupak je komplikovaniji, dugotrajniji i stresniji jer se pred sud stavlja zadatak da odluči kom roditelju će deca biti poverena na starateljstvo, kao i koliki će iznos na ime izdržavanja plaćati drugi roditelj koji se ne stara o deci. Postupak razvoda braka po tužbi, po pravilu, u sebi inkorporira kao posebnu fazu i postupak posredovanja. Smisao posredovanja je da se pruži još jedna šansa supružnicima da se pomire i odustanu od razvoda – tzv. mirenje, a ukoliko to nije moguće onda da se bar postigne sporazum u pogledu starateljstva, izdržavanja i deobe imovine – tzv. nagodba.

 

Institut zakonskog izdržavanja predstavlja jedan od najvažnijih porodičnopravnih istituta, sa veoma širokim poljem primene. Ovaj institut se najčešće vezuje za obavezu roditelja da izdržavaju svoju maloletnu decu, pri čemu posebnu aktuelnost dostiže prilikom razvoda braka. Pravo da bude izdržavano od strane svojih roditelja  je jedno  od najvažnijih prava svakog deteta, pa su stoga sudovi u obavezi da u presudi o razvodu braka odluče i o izdržavanju deteta. U praksi se to svodi na obavezu roditelja kome dete nije povereno na starateljstvo da doprinosi izdržavanju deteta, pri čemu iznos izdržavanja može biti fiksan, ili pak izražen u procentu od mesečnih prihoda roditelja. Pored maloletne dece, kao poverioci izdržavanja, pod određenim zakonskim uslovima, mogu da se jave: punoletna deca, supružnici odnosno vanbračni partneri, roditelji, tazbinski srodnici, braća i sestre, dede i babe i majka deteta.

Porodično pravo, vršeći svoju primarnu misiju, a koja se sastoji od zaštite interesa maloletnog deteta, iznedrilo je jedan socijalno motivisan pravni institut – pravo stanovanja (habitatio). Pravo stanovanja (habitatio) podrazumeva pravo deteta i roditelja kome je dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava da žive u stanu koji je u vlasništvu drugog roditelja pod uslovom da nemaju pravo svojine na useljivom stanu. Ratio legis ovog porodičnopravnog instituta jeste da se zadovolji jedna od najvažnijih potreba deteta – da ima krov nad glavom. Pravo stanovanja (habitatio) je vremenski ograničeno i traje najduže do punoletstva deteta.

 

Da sumiramo, u okviru naše advokatska kancelarija za porodično pravo možete dobiti širok spektar pravnih usluga u domenu porodičnog prava, i to:

 

          Podnošenje tužbe za razvod braka;

          Sastavljanje predloga za sporazumni razvod braka (ako postoji sporazum o deci i raspodeli zajedničke imovine);

          Podnošenje tužbe za zakonsko izdržavanje deteta od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo;

          Podnošenje tužbe radi izdržavanja bivšeg supružnika;

          Podnošenje tužbi radi ostvarenja prava stanovanja (habitatio);

          Lišenje roditeljskog prava;

          Utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva;

          Podnošenje tužbe radi bračne tekovine (imovine stečene u toku braka);

          Zastupanje u postupcima zaštite od nasilja u porodici;

          Usvojenje;

          Lišenje poslovne sposobnosti i stavljanje pod starateljstvo.