Imovinsko pravo

Imovinsko pravo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Imovinsko pravo i pravni odnosi vezani za nepokretnosti

  • Izrada kupoprodajnih ugovora i aneksa kod kupoprodaje i zakupa nepokretnosti
  • Restitucija, eksproprijacija i zaštita imovinskih prava
  • Savetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige
  • Zastupanje i preduzimanje svih pravnih radnji  iz područja zemljišno knjižnog prava i pravnih odnosa vezanih za nepokretnosti
  • Sastavljanje i savetovanje u vezi ugovora o sticanju i opterećenju nepokretnosti
  • Utvrđivanje i osporavanje imovinskih prava sudskim putem
  • Savetovanje u procesu izdavanja pokretnih i nepokretnih stvari (sastav ugovora, poreski aspekti i sl.)
  • Ishodovanje dokumentacije za gradnju (lokacijska, građevinska, upotrebna – legalizacija)
  • Uknjižba i usklađivanje zemljišno-knjižnog i stanja u katastru nepokretnosti
  • Sastavljanje ugovora o zakupu, zapisnika o primopredaji nepokretnosti, zastupanje u sporovima nastalih povodom zakupa

Imovinsko pravo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.