Sudski postupci: parnični, vanparnični postupak

  • Deoba zajedničke imovine i bračne sutekovine
  • Razvrgnuće imovinske zajednice i uređenje načina korišćenja stvari u susvojini
  • Sastavljanje ustavne žalbe Ustavnom sudu Republike Srbije, kao posebnom telu za sankcionisanje povreda ustavom zagarantovanih prava pojedinaca i privrednih društava
  • Podnošenje predloga za ocenu ustavnosti zakona i ostalih akata
  • Podnošenje predstavki Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu