Advokat Jovana Ristić

Jovana Ristić

ADVOKAT

Biografija

Jovana Ristić, rođ. Vojvodić, rođena je 1984. godine u Kikindi.

Član Advokatske Komore Vojvodine i Advokatske Komore Srbije od 2023. godine.

Završila je osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa izuzetnim uspehom. Nakon pripravničkog staža u Opštinskom sudu u Novom Sadu položila je pravosudni ispit 2010. godine. Jovana je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu uspešno završila i master akadameske studije na javno-pravnoj katedri.  Nakon 15 godina rada u pravosuđu, gde je stekla bogato iskustvo u oblasti parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka, svojinskog, obligacionog, porodičnog, radnog i međunarodnog privatnog prava, u septembru 2023. godine upisuje se u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine i nastavlja svoju karijeru u advokaturi. 

Obrazovanje

lic.iur, Pravni fakultet u Novom Sadu, 2008.

LLM, Pravni fakultet u Novom Sadu, 2011.

Strani jezici: Govori engleski jezik.

Oblast rada

Polje specijalnosti: savetovanje u oblasti svojinsko pravnih odnosa, imovinskih odnosa bračnih drugova, obligacionih odnosa, sprečavanja zlostavljanja na radu i drugih radno-pravnih odnosa, priznanja stranih sudskih odluka i drugih građanskih odnosa sa elementima inostranosti, kao i zastupanje u postupcima pred sudovima i drugim organima.