Advokat Aleksandar Ognjenović

Aleksandar Ognjenović

ADVOKAT, BEOGRAD

Biografija

Rođen 1985. godine u Beogradu.

Strani jezik: engleski

Advokat od jula 2020. godine.

Obrazovanje

dipl. pravnik, Pravni fakultet u Novom Sadu, Beogradu.

Oblast rada

rešavanje sporova, odštete, obligaciono pravo, ugovori