Naš tim


Rođen 1953. u Kotoru.

Obrazovanje: dipl. pravnik, Pravni fakultet u Sarajevu 1977. godine, spoljnotrgovinski ispit.

Strani jezik: engleski, francuski.

Polje specijalnosti: opšte obligaciono i odštetno pravo, privredno statusno i parnično pravo, međunarodna trgovačka arbitraža, bankarsko pravo, pravo svojinske transformacije i restitucije, imovinsko pravo, specijalista za međunarodne poslove u trgovini.

Advokat od 1985. godine.

Ranije radno iskustvo: stručni saradnik u Okružnom sudu Tuzla 2 godine, zamenik pravobranioca za regiju severoistočna BIH 2 godine, direktor Pravnog sektora i član poslovodnog odbora Privredne banke Sarajevo 3 godine, član arbitražnog veća Privredne komore Jugoslavije.

 


Rođen 1983. godine u Tuzli

Obrazovanje: dipl. pravnik, Pravni fakultet u Novom Sadu, 2009.

Strani jezici: engleski, nemački, italijanski

Polje specijalnosti: međunarodno i unutrašnje trgovinsko pravo, privredno pravo (M&A - akvizicije, preuzimanja i druga pitanja statusnog prava privrednih subjekata) bankarsko pravo, stečajno pravo

Pravosudni ispit položen novembra 2011. godine. Upisan u imenik Advokatske komore Beograda januara 2012. godine

 


Rođen 1979. godine u Novom Sadu.

Obrazovanje: dipl. pravnik, Pravni fakultet u Novom Sadu, 2008.

Strani jezici: engleski.

Polje specijalnosti: sportsko pravo, imovinskopravni i ugovorni odnosi

Upisan u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine aprila 2012. godine.

 


Rođena 1984. godine u Kikindi.

Obrazovanje: dipl. pravnik, Pravni fakultet u Novom Sadu, 2011.

Strani jezici: engleski.

Polje specijalnosti: imovinskopravni odnosi, odštetno pravo

Advokat od juna 2016. godine.

  

Aleksandar Ognjenović
Advokatski pripravnik Ristić & Partneri

Rođen 1985. godine u Beogradu.

Obrazovanje: dipl. pravnik, Pravni fakultet u Beogradu, 2014.

Strani jezici: engleski.

 

 

Nemanja Antić
Advokatski pripravnik Ristić & Partneri

Rođen 1992. godine u Subotici.

Obrazovanje: dipl. pravnik, Pravni fakultet u Novom Sadu, 2015.

Strani jezici: engleski, ruski