Advokatska kancelarija Ristić & Partneri, osnovana 1985. godine, je danas jedna od vodećih srpskih kancelarija u polju privrednog prava, sa stalnom brigom za poslove naših klijenata u regionu bivše Jugoslavije, kao i za poslove inostranih klijenata koji posluju u Srbiji. 

Zasnovano na portfelju osnivača kancelarije Zorana Ristića, naše iskustvo i rad je obučilo sedam mladih advokata u vrhunske pravne stratege.

U vašem poslu imaćete siguran oslonac i pravu informaciju i pre svakog načinjenog koraka.


Posebno naglašavamo sposobnost i znanje našeg osoblja da se stara o Vama i Vašem predmetu i u zemljama u okruženju, kao i podobnost da udovoljimo inostranim klijentima koji posluju u Srbiji.

Između ostalog, bavimo se:

  • privrednim pravom, bankarskim i poreskim pravom, posebno sa međunarodnim aspektima,

  • opštim obligacionim pravom i odštetama,

  • pravom svojinske transformacije i restitucije,

  • imovinskim (stvarnim) pravom,

  • krivičnim pravom sa posebnim osvrtom na krivična dela poreske utaje i zloupotreba položaja ovlašćenog lica (direktora);

  • parnicom, izvršenjima, stečajevima.

Naše aktivnosti obuhvataju pomoć, konsalting i zastupanje prilikom zaključenja ugovora i poravnanja, vođenja pregovora i druge advokatske poslove.